فروش نهال انار در دماوند

فروش نهال انار در دماوند

فروش نهال انار در دماوند در نهالستان پایه رویشی.

نهال انار در دماوند

انار یکی از گیاهان مقاوم به خشکی و ازنظر آب وهوایی ، انار ، مناسب هوای گرم ومعتدل است.

گرمای خشک کویری را به خوبی تحمل می کند.

 برای شکستن دوره خواب ، گیاه به ۴۰۰ تا ۲۰۰ ساعت دمای زیر ۷ سانتی گراد نیازمند است.

میوه برای رسیدن به تابستان گرم وطولانی نیازمند است .

ازنظر شرایط خاک ، درخت انار قابلیت رویش درانواع خاکها راداردونسبت به سایر درختان میوه به محدوده وسیع تری ازخاکها تطابق نشان می دهد .

اخاکهای عمیق رسوبی یا لومی بهترین خاکها برای پرورش انار هستند .

اناردرخاکهای پرآهک یا رسی زیاد وزمینهای خیلی مرطوب که زهکشی نشده باشد ، خوب رشد نمی کند.

کشت اناردرخاکهای سنگین نیز امکان پذیر است ولی رشد آن به کندی صورت می گیرد.

زمین هایی که درمعرض بادهای شدید ، خواه بادهای گرم وسوزان خواه بادهای سرد وسوزان  باشندبرای کشت انارمناسب نیستند.

عوامل تعیین کننده موجود درخاک مانندEC ، PH  پس ازچند سال آبیاری ، تحت تاثیر خصوصیات آبیاری قرار خواهند گرفت ومی تواند نقش قابل ملاحظه ای در میزان تولید ایفا نمایند .

بنابراین آب مصرفی باید فاقداملاح مضربرای رشد گیاه باشد .EC  مناسب آب کمتراز ۳۰۰۰ میکروموس بر سانتی متر و EC  قابل تحمل ۳۵۰۰ میکروموس بر سانتی متر می باشد.

سهل ترین، مفیدترین ومتداولترین شیوه تکثیر وازدیاد درختان انار استفاده از قلمه است ، که به دو صورت کاشت درمحل اصلی وکاشت درخزانه انجام می گیرد.

هرس درتربیت درختان ونگهداری انارستان اهمیت زیادی دارد، زیرا درخت انار پاجوش های فراوان تولید می کند که اگر هرس نشود درختان پرپشت ایجادگردیده بدون اینکه بهره ای عایدباغدار گردد .

فروش نهال انار در دماوند

منبع:ramgol.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *